Freitag 2 Mai 2014

Agora Ballroom
5000 Euclid Ave, 44103 Cleveland
Ohio,
Poster / Flyer

The Hollow Bodies Tour 2014
The Hollow Bodies Tour 2014

Band Detail

WebsiteFacebookScreamo/Rock
WebsiteFacebookRock, Metal
Facebook
WebsiteFacebookTwitterYoutubePost-Hardcore, Emo, Punk
FacebookMetalcore, Post-Hardcore


Share :

Weitere Veranstaltungen


Nächste Veranstaltungen in der Halle
Vereinigte Staaten 10/10/2020 Hammerfall - Tour 2020
Nächste Veranstaltungen in der Halle :
Agora Ballroom
Agora Ballroom

10 Nächste Veranstaltungen in der Region
Vereinigte Staaten 07/12/2019 Immortal Bird - Tour 2019
Vereinigte Staaten 26/12/2019 Trans-Siberian Orchestra - Tour 2019
Vereinigte Staaten 27/12/2019 Trans-Siberian Orchestra - Tour 2019
Vereinigte Staaten 07/01/2020 Red Death + Enforced
Vereinigte Staaten 08/01/2020 Red Death + Enforced
Vereinigte Staaten 22/01/2020 Barishi - US Tour 2020
Vereinigte Staaten 23/01/2020 Shadow of Intent - Tour 2020
Vereinigte Staaten 31/01/2020 Steve Harris British Lion - Tour 2020
Vereinigte Staaten 31/01/2020 Korn - Tour 2020
Vereinigte Staaten 05/02/2020 Thrice - Tour 2020
Nächste Veranstaltungen in der Region :
Ohio

Tour : The Hollow Bodies Tour 2014
Vereinigte Staaten 08/04/2014 El Paso
Vereinigte Staaten 09/04/2014 Lubbock
Vereinigte Staaten 10/04/2014 San Antonio
Vereinigte Staaten 11/04/2014 Houston
Vereinigte Staaten 12/04/2014 Dallas
Vereinigte Staaten 14/04/2014 Lawrence
Vereinigte Staaten 15/04/2014 Nashville
Vereinigte Staaten 16/04/2014 Atlanta
Vereinigte Staaten 17/04/2014 St Petersburg
Vereinigte Staaten 18/04/2014 Fort Lauderdale
Vereinigte Staaten 19/04/2014 Jacksonville
Vereinigte Staaten 20/04/2014 Charlotte
Vereinigte Staaten 22/04/2014 Pittsburgh
Vereinigte Staaten 23/04/2014 Baltimore
Vereinigte Staaten 24/04/2014 Philadelphia
Vereinigte Staaten 25/04/2014 New York
Vereinigte Staaten 26/04/2014 Boston
Kanada 27/04/2014 Montreal
Kanada 29/04/2014 Toronto
Kanada 30/04/2014 London
Vereinigte Staaten 01/05/2014 Detroit
Vereinigte Staaten 02/05/2014 Cleveland
Vereinigte Staaten 03/05/2014 Chicago
Vereinigte Staaten 04/05/2014 Minneapolis
Vereinigte Staaten 06/05/2014 Denver
Vereinigte Staaten 07/05/2014 Salt Lake City
Vereinigte Staaten 09/05/2014 Seattle
Vereinigte Staaten 10/05/2014 Portland
Vereinigte Staaten 11/05/2014 San Francisco
Vereinigte Staaten 13/05/2014 Anaheim
Vereinigte Staaten 14/05/2014 San Diego
Vereinigte Staaten 15/05/2014 Mesa