Samstag 8 Juni 2019

Wuqiong
Xi'An
China China
Poster / Flyer

Dagoba - Tour 2019
Dagoba - Tour 2019

Band Detail

Groove/Industrial Metal
Tour : Dagoba - Tour 2019
China 31/05/2019 Beijing
China 01/06/2019 Harbin
China 02/06/2019 Shenyang
China 03/06/2019 Changchun
China 05/06/2019 Wuhan
China 06/06/2019 Chongqing
China 07/06/2019 Chengdu
China 08/06/2019 Xi'An
China 09/06/2019 Lanzhou
China 11/06/2019 Zhengzhou
Frankreich 09/11/2019 Saint Etienne